تاريخچه ظهور چاپخانه ها (قسمت اول)

  "انقلاب چاپ" و ظهور چاپخانه رویدادی است که به لحاظ اهميت، هيچ رويدادي مطابق آن در تاریخ بشر وجود ندارد. امروزه حتی در عصر الکترونیک ، تصور دنیایی بدون کلمه چاپی کار سختی است. با این وجود، آنچه ميان "انقلاب چاپی" و انقلاب به معناي كلاسيك آن مانند انقلاب روسیه (1917) و فرانسه (1789) با هم مشترک هستند، به اندازه مقیاس تأثیر آنها قابل اندازه گيري است. این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی های "انقلاب چاپ" در متن اصلاح و ظهور علم مدرن است. این کار با یک معرفی مختصر درباره ویژگی های "انقلاب چاپ" آغاز می شود. پس از این بحثی...

بیشتر بخوانید