CSR مخفف corporate social responsibilityبه معناي مسئوليت اجتماعي شركتي بخشي از اخلاق كسب و كار به حساب مي آيد كه به نقش اجتماعي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد. در بحث مسئوليت اجتماعي مجموعه وظايف و تعهداتي براي هر شركت در نظرگرفته مي شود كه بايست در جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند انجام دهد. مسئوليت اجتماعي شركتي فراتر از مسائل مالي و اقتصادي به وظايف و تعهد هر شركت نسبت به اجتماع، انسان ها و محيط پيرامون آنها باز مي گردد.
براي شركتي كه در حوزه چاپ و بسته بندي فعاليت مي كند بحث مسئوليت اجتماعي شركتي بسيار پيچيده و داراي ابعاد فراواني است. ما در “شركت چاپ و بسته بندي پيام رسان فردا” با همكاري و مشاوره تعدادي از متخصصان در مسئوليت اجتماعي، منشور كوچكي را به صورت عملياتي در زمينه مسئوليت اجتماعي براي يك شركت چاپ و بسته بندي تدوين كرده ايم تا بتوانيم با پايبندي به اصول آن فعاليت هاي خود را در اين راستا هماهنگ كنيم.
اگر بخواهيم به طور خلاصه بيان کنیم مسئوليت اجتماعي شركتي در اين نوع از شركت ها در دو بعد كلي قابل بررسي است:
1- فرآيند توليد محصول
2- محصول نهايي

1- فرآيند توليد محصول
اين بخش خود به دو بخش كلي قابل تقسيم است:
1-1 نيروي كار: رعايت حقوق کارکنان شرکت از مهمترین اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی به حساب می آید. یک شرکت برای انجام مسئولیت در قبال جامعه ابتدا بایست مسئولیت ها در برابر جامعه کوچک تحت اداره خود را به صورت کامل به انجام برساند. تنظیم صحیح ساعات کار، فراهم آوردن محیط مناسب کار به لحاظ بهداشت حرفه ای، توجه به سلامت کارکنان و خدمات بیمه ای مناسب، اهمیت داشتن بحث آموزش کارکنان جهت توسعه مهارت ها، ایجاد مشوق های انگیزشی جهت رشد و اعتلا، رعایت انصاف و عدالت در پرداخت دستمزدها، توجه به خدمات رفاهی کارکنان و خانواده آنها را می توان در زمره مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان به حساب آورد.
1-2 مواد اولیه: در اینجا توجه به اثرات زیست محیطی مواد اولیه مورد استفاده در یک چاپخانه دارای اهمیت فراوانی است. هر چند که متاسفانه هنوز علم بشری قادر به تولید انبوه مواد اولیه سازگار با محیط زیست در حوزه چاپ و بسته بندی نشده است اما می توان با به کارگیری راهکارهایی در این زمینه از آسیب های زیست محیطی ناشی از فرآیند چاپ و بسته بندی انوع محصولات تا حدودی کاست. پیاده سازی ISO و استانداردهای مرتبط، جایگزینی مواد و حلال های دوستدار محیط زیست با برخی ترکیبات شیمیایی، نظارت دقیق بر فرآیند پیش از چاپ جهت کاهش ضایعات کاغد و مقوا، عدم استفاده از کاغذ و مقوا بازیافتی در بسته بندی صنایع غذایی و بازگرداندن همه ضایعات کاغذ و مقوا به چرخه بازیافت از جمله مواردی است که می توان جهت کمک به محیط زیست در بحث مواد اولیه حوزه چاپ به آن توجه کرد.

2- محصول نهایی
سلامت و بهداشت محصول نهایی از بسته بندی های دارویی، غذایی، بهداشتی و صنعتی گرفته تا انواع مجله، کتاب، بروشور و هرآنچه که به عنوان محصول نهایی صنعت چاپ و بسته بندی به خانه های مردم وارد می شود حائز اهمیت بسیار است. محصولات این حوزه به خصوص در زمینه صنایع غذایی بایست ضمن سازگاری با محیط زیست و کاربری آسان، سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره نیاندازند و همین امر است که توجه به بهداشت را در فرآیند تولید حائز اهمیت می کند. علاوه بر این مشتری مداری از طریق طراحی های مناسب و افزایش کیفیت با در نظرگرفتن قیمت مناسب اهمیت فراوانی دارد. از آنجایی که قیمت بالای بسته بندی مستقیما بر افزایش قیمت محصول موثر است بایست چاپخانه ها در این باره حساسیت بیشتری به خرج دهند زیرا که در نهایت مردم متحمل پرداخت افزایش هزینه ها خواهند بود.