آخرين اخبار از بازار چاپ ليبل فلكسو

 

بر اساس پیش بینی های اسمیترزپایرا معتبر ترین سایت آمار صنعت چاپ و بسته بندی جهان چاپ بازار این بخش از صنعت چاپ بسته بندی طی پنج سال آینده با رشد مواجه خواهد بود.
پایرا پیش بینی کرده که تولید در روش چاپی فلکسو در سطح جهان با نرخ متوسط 4.3٪ خواهد بود که در شرایط فعلی این نرخ رشد1.6٪ در شرایط ثابت است ؛ همچنین ازرش ای بازار از173 میلیارد دلار در سال 2020 به پیش بینی 213.9 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد رسید.
این رشد در بخش چاپ بسته بندی و لیبل ها پیش بینی شده است. سریع ترین بازارهای در حال رشد آسیا با 7.1 درصد در سال ، و پس از آن اروپای شرقی با 5.7 درصد هستند.
پیش بینی می شود فروش ماشین آلات فلکسو با 0.4٪ در سال بین سالهای 2008 تا 2025 به به ارزش 1.62 میلیارد دلار برسد که با بخش دست دوم و پیشرفته / تقویت چاپ و بازسازی بروز رسانی همراه است. در همین راستا تقاضای مواد مصرفی به طور پیوسته رشد خواهد کرد ، به طوری که فروش جوهر چاپ فلکسو در سال با دو و نیم درصد در سال از نظر ارزش ثابت تا 6/66 میلیارد دلار تا سال 2025 ، کلیشه فلکسو با 3.1 درصد در سال به 1.69 میلیارد دلار و اسلیو فلکسو با 4.6 درصد در سال 34.7 میلیون دلار افزایش می یابد.
روند رشد ماشین آلات چاپ لیبل فلکسو و ا ین روش چاپی در ایران نیز مسیری صعودی در پیش گرفته و این بازار مستعد هنوز در کشور امکان توسعه و گسترش و سرمایه گذاری هوشمندانه دارد.