تاريخچه کاغذ

قبل از اختراع کاغذ ، انسان ها از سنگ، ورقه هاي خاک رس، پاپيروس و يا پوست براي نوشتن و ثبت منابع استفاده مي نموده اند. در حدود 2400 سال قبل از ميلاد، مصريان باستان نخستين نوع کاغذ را، با روي هم قرار دادن و فشردن لايه هاي نازک ساقه گياه پاپيروس به يکديگر تهيه کردند و روي آن مي نوشتند.

اما تاريخ نويسان اختراع هنر کاغذ سازي را به چيني ها نسبت مي دهند. تاريخ دقيق اين اختراع مشخص نبوده ولي اغلب آن را به حدود 105 ميلادي ثبت مي کنند زيرا در اين سال ساخت کاغذ به طور رسمي بوسيله تسايلون مخترع کاغذ به امپراطور چين گزارش شد. در آن زمان از پوست داخلي يک نوع درخت توت و ساقه ي ني استفاده مي شد.
روش ساخت آنها به اين صورت بود که ساقه ي ني را به صورت دسته بندي شده داخل آب و گل مي انداختند سپس به قطعات کوچک تقسيم کرده و مي کوبيدند، پس از آن داخل واني مي ريختند و يک قالب توري از آن در مي آوردند که روي اين طوري لايه اي از الياف جمع مي شد، پس از آن، روي يک سطح داغ مي انداختند و خشک مي کردند و در حال خشک شدن اتو مي کردند تا صاف شود سپس در داخل چسب مي انداختند. امروزه نيز کاغذ را به اين شکل توليد مي کنند، با اين تفاوت که قالب و ظرفيت توليد آن تغيير کرده است.

چيني ها کاغذ سازي را ابداع کردند و در قرن ششم اولين کارخانه کاغذ سازي را در سمرقند احداث کردند.(در آن زمان شهر سمرقند شهر صنعتي آن منطقه بود.) در سال 704 ميلادي سمرقند به دست مسلمانان تسخيرشد وبدين ترتيب مسلمانان هنر ساخت کاغذ را از چيني ها آموختند. اما کماکان چيني ها تحت حراست مسلمانان درآنجا کاغذ مي ساختند تا اين که در سال 1975 ميلادي تعدادي کارگر چيني را از سمرقند به بغداد بردند و يک کارخانه کاغذ در بغداد احداث کردند. کاري که مسلمانان در توسعه صنعت کاغذ کردند اين است که به جاي ني از پارچه کهنه براي توليد کاغذ استفاده کردند و به مدت 500 سال تحت حفاطت و حراست دولتي اين کارخانه در حال فعاليت بود تا اين که در قرن 12 هنر کاغذ سازي از فلسطين وسوريه به اروپا انتقال يافت. در قرن دوازدهم جنگ هاي صليبي به وقوع پيوست و هنر کاغذ سازي توسط کارگران ابتدا به اسپانيا منتقل شد. اسپانيايي ها براي خرد کردن و کوبيدن از آسياب ابي استفاده کردند و به جاي توري حصيري از توري فلزي استفاده کردند. سپس از اسپانيا به فرانسه، ايتاليا، هلند و … انتقال پيدا کرد. در ان زمان هلندي ها دستگاهي به نام کوبنده هلندر اختراع کردند. سپس ايتاليايي ها هنر(چاپ) علامت هاي پنهاني در داخل کاغذ را اختراع کردند. آلماني- ها (کورنبرگ) دستگاه چاپ را اختراع کردند و دستگاه چاپ باعث پيشرفت صنعت کاغذ سازي در جهان شد. انگليسي ها آخرين کشوري بودند که هنر کاغذ سازي را ياد گرفتند.

در تمام اين سالها کاغذ به صورت دستي ساخته مي شد تا اين که در سال 1998 يک شاگرد چاپ خانه به نام لوئيس رابرت موفق به ساخت ماشيني شد که مي توانست کاغذ هايي به طول 15-12 متر بسازد اما به دليل اين که او امکانات مالي نداشت اختراع خودش را به کارخانه دار فرانسوي فروخت و اين کارخانه دار فرانسوي به لندن رفت و در آنجا با دو برادر به نام هاي فورد و رينر آشنا شد، آنها هم به اين ماشين علاقه مند شدند و روي آن سرمايه گذاري کردند.
در سال 1704 اولين ماشين کاغذ سازي ساخته شد و به ياد اين دو برادر اسم اين ماشين رافورد رينرگذاشتند.

منبع: سايت چوب و كاغذ